English version

Savekopijojantis blankai, kvitai

Išskyrus paprastus techninius blankus mes gaminame blankus, o taipogi kvitus ant savekopijuojančio popieriaus.
Šie blankai klijuojami iš 2-3-4-5 lapų pagal užsakovo norą, o po to juos galima, užsakovo patogumui, suklijuoti į knygeles po 50-100 komplektų. Savekopijuojantis popierius būna skirtingos spalvos ir renkasi, savaime suprantame, užsakovas.